MANAGER - NAIM KONJUFCA

Od 1991 godine vlasnici nekoliko privatnih kompanija u oblasti proizvodnje, trgovine i usluga.

Od 2016 godine glavna i jedina aktivnost im je suradnja s kompanijom Forever Living Products, s kojom već 4 godine kreiraju poslovni odnos na obostranu korist.

Zajedno s mentorima iz Hrvatske grade poslovni model, koristeći maksimalno ubrzani razvoj Interneta i društvenih mreža.
Poziciju Menadžera koja je ujedno i prva menadžerska pozicija na Kosovu su postigli u rekordnom vremenu zahvaljujući suradnicima s kojima zajednički grade poslovanje. 

Zahvaljujući Forever biznisu uz još bolje zdravlje dobili su i puno više vremena za posjete poslovnim seminarima od Pristine, Vlore, Novog Sada pa sve do Poreča, Opatije i Ljubljane… Koracajući na putu ka višim pozicijama marketinškog plana.